Asaba zarren baratza (Antton Valverde)

2019-06-09
http://www.txantxangorria.eus/ https://www.youtube.com/user/Euskalkaraokeak Euskal musikaren txokoa karaoke formatuan. Basque music Asaba zarren baratza, untza dun ormek esia, eguzkiak len maitea ... otzaldi zoro baten itzuli yoka nagokik atea. Yoka nagokik atea, ate gorri, zurezkoa, euri zarrek usteldua, marraskiloek bide biurri dirdaitsuek apaindua. Bai-bainun amona xar bat zazpi begiko baratzai, deadarkari yayoa marrubi-lapur nenkusanetan ... bizi ote dut gaixoa? Belar gaiztoak yan ditu nire bidexka izkutuak ... ale bakanak dakartzi bide gañeko mastiak eta ortziak peitu du iguzki. Urte yoanen zitala! zuek zarpildu itzalia lenera nork lekardake? Zabal-naroa nuen baratza gaur ain estu, gaur ain gabe! Baratz erdian dut arki amona: alderoka dator, begi galduak nora-nai ... Eriotzak dakar besa-lagun, bere buruz ezpaita gai. Errukarri! Lausorik du gizargia begietan ... Non-nai aldiaren sitsa! Zuka, zoroki, mintza zitzaidan, zaldun arrotza bai nintza. Laztan dut. Bera arrituta, begi-begira dagokit. Gero geldiro: "Nor zaitut?" Euskeraz ark niri galdegiña goguan besterik ez dut! Ta asi zan biraka berriz, il-zarrei oska negarrez, eriotzaren egarri ... Bizitzearen ondar-aleak larraiñean eultzen ari! Ta, ara, bidean, baldarño, mutiko bat guregana: ark birbilloba, nik seme. Ikus amonak, bertan gelditu, ta aren eztizko irriparre! Lena zegoen orañaz ele gozoka, bitzuok mintzo-beraz ziarduten. Ene asaben lokarri zarra yaunari zor etzan eten! Ordun eguzkiz yantzi zan asaba zarren baratza, ordun zuaitzak igaliz, ordun baratza leneratu zan mugak berriro zabaliz. Ta len ikusi-gabeko zuaitz berri bat zegoan erdian, guzien buru ... aren gerizak erri-baratzak ezin-ilkor egin ditu. Nire Tabor-mendi, nire baratz zarraren antzalda! egi, mami, biur adi! Lenaren muñak aldatu beza baratz zarra baratz berri! (J.M. Agirre "Lizardi" / A. Valverde)
Banatu bideo hau
Bideoaren rankinak
urtea
388