Naturari kantua (Ibai Rekondo) remix

2020-10-17
Karaoke hau ahotsik gabe: http://www.txantxangorria.eus/ https://www.youtube.com/user/Euskalkaraokeak Euskal musikaren txokoa karaoke formatuan. Basque music Nik Natura maite bait dut bera osoa, bera osoa Akaberaren kontra bait nago bizitzaren alde bai oro. Ehiztariak gizon hutsak baitira berdin zaie amorio ta herio. Gure munduan justizia eskatzen dute eta mendietan dira hiltzaile. Mendietan nagusitza ez erabil, abereak hiltzeko. Abereak Naturaren jabeak dira armonia zaindu behar dugu. Ehiztariak gizon hutsak baitira berdin zaie amorio ta herio. Akaberaren kontra bait nago bizitzaren alde bai oro. Natura errespetatu behar dugu gi/zon zu/ze/nak na/hi ba/du/gu i/zan. E/ta ho/lan bi/zi/ko bait ga/ra as/ke bi/zi/tza/ri la/gun/tzen. Men/di/e/tan na/gu/si/tza ez e/ra/bil, a/be/re/ak hil/tze/ko. E/ta ho/lan bi/zi/ko bait ga/ra as/ke bi/zi/tza/ri la/gun/tzen. Nik Na/tu/ra mai/te bait dut be/ra o/so/a, be/ra o/so/a A/ka/be/ra/ren kon/tra bait na/go bi/zi/tza/ren al/de bai o/ro.
Banatu bideo hau
Bideoaren rankinak
hilabetea
134
urtea
3338