Kaila kantuz (Erramun Martikorena)

2020-01-29
http://www.txantxangorria.eus/ https://www.youtube.com/user/Euskalkaraokeak Euskal musikaren txokoa karaoke formatuan. Basque music Kaila kantuz ogipetik uztail agorriletan: maitea ganik etxerakoan aurthen entzun dut bostetan: amodioak nindera bila haren ate leihoetan Maitea ganik etxerakoan entzun izan dut bortzetan, amodioak bainerabia haren ate-lehioetan. Basterretik basterrera oi munduaren zabala Ez dakienak erran lezake ni alegera naizela Hortzetan dizut irria eta bi begietan nigarra. Ez dakienak erran lezake ni alegera naizela Hortzetan dizut irria eta bi begietan nigarra. Gaua ilun, bidea luze, ez dea pena haundia? Zur(e)_ikustera jiten gitzaizu, oi_izar xarmagarria; otoi atea idek aguzu, zuk, tendreziaz betea. Zu/r(e)_i/kus/te/ra ji/ten gi/tza/i/zu, o/i_i/zar xar/ma/ga/rri/a; o/toi a/te/a i/dek a/gu/zu, zuk, ten/dre/zi/az be/te/a. Ga/ua lu/ze i/za/na/ga/tik, ar/gi es/ka/sik ez du/gu: i/zar e/der poz/ga/rri hu/ra le/hio/an o/men dia/go/zu; gu e/txe/an sar/tu ar/ti/no ha/rek ar/gi/tu/ren da/u/ku. I/zar e/der poz/ga/rri hu/ra le/hio/an o/men da/go/zu; gu e/txe/an sar/tu ar/ti/no ha/rek ar/gi/tu/ren da/u/ku. A/mo/di/o/a, a/mo/di/o na/hi du/e/nak har di/ro; nik ba/ten/tzat har/tu dut, e/ta se/ku/la ez u/tzi/ko, ez se/ku/la, ton/ba/ren bar/nen sar/tu ar/ti/no. Ku/ku/iak u/me/ak xi/lo tti/pi/an ha/ritz gai/ne/an, a/ma, ni e/re na/hi niz ez/kon/du a/di/nak di/tu/da/ni/an; e/ne la/gu/nak e/gi/nak di/re ju/an den as/pal/di han/di/an. Pri/ma/de/ran zoi/nen e/der bri/o/le/ta/ren lo/ri/a! As/pal/di/an nik ez/tut i/ku/si neu/re mai/ti/a/ren be/gi/a; ba/lin/ba gai/xo/ak ez/tu a/han/tze ni/ri e/man fe/di/a. O/roi/tzen nu/zu, o/roi/tzen, ez za/ta/zu a/hanz/ten; Ma/da/le/na ba/tek be/zan/bat mun/du/ian dut so/fri/tzen; ja/ten du/dan o/gi/a e/re ni/ga/rrez dut tren/pa/tzen. Ga/ua i/lun, bi/di/a lu/ze, ez de/a pe/na han/di/a? Zu/re i/kus/te/ra ji/ten gi/ra, i/zar xar/ma/ga/rri/a; bor/ta i/rek a/gu/zu, zuk, ten/dre/zi/az be/ti/a. Ga/ua lu/ze i/za/na/ga/tik, ar/gi men/tsik ez du/gu: i/zar xar/ma/ga/rri hu/ra le/io/an o/men da/go/zu; gu e/txi/an sar/tu ar/ti/no ha/rek ar/gi/tu/ren de/rau/ku.
Banatu bideo hau
Bideoaren rankinak
hilabetea
95
urtea
1498